-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 730165

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ชยางกูร โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 042638299

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์

-- advertisement --