-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำบง1

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำบง1

รหัสโรงเรียน : 730162

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 042670110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำบง1

-- advertisement --