-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาม่วง

รหัสโรงเรียน : 730114

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 0-4268-9467

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาม่วง

-- advertisement --