-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าเตย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าเตย

รหัสโรงเรียน : 730177

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์ : 0850267542

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าเตย

-- advertisement --