โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงหัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงหัก

รหัสโรงเรียน : 730069

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านม่วงหัก – โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042-660964

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงหัก