-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

รหัสโรงเรียน : 730133

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – เลิงนกทา-ดอนตาล ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์ : 042670147

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

-- advertisement --