-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้งนาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้งนาง

รหัสโรงเรียน : 730188

เขตการศึกษา : สพป.มุกดาหาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : เลขที่ 202 บ้านแก่งนาง เปรมพัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140

โทรศัพท์ : 0961140091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้งนาง

-- advertisement --