-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปอเยาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปอเยาะ

รหัสโรงเรียน : 440040

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 95160

โทรศัพท์ : 073-252543

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปอเยาะ

-- advertisement --