-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 440010

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา – หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073253400

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)

-- advertisement --