-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าละมัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าละมัย

รหัสโรงเรียน : 440124

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150/1 ศรีบางลาง ปะแต ยะหา ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073377056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าละมัย

-- advertisement --