-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกาโสด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกาโสด

รหัสโรงเรียน : 440093

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สุขยางค์ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกาโสด

-- advertisement --