-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคชศิลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคชศิลา

รหัสโรงเรียน : 440200

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 – บาละ กาบัง ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073263645

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคชศิลา

-- advertisement --