-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

รหัสโรงเรียน : 440203

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 4 – บาละ กาบัง ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073-360544

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

-- advertisement --