-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

รหัสโรงเรียน : 440075

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : 073282124

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

-- advertisement --