-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

รหัสโรงเรียน : 440071

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : 0818984914

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

-- advertisement --