-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนิบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนิบง

รหัสโรงเรียน : 440201

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – กาบัง กาบัง ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073205955

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนิบง

-- advertisement --