-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละแอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละแอ

รหัสโรงเรียน : 440112

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 25/1 – ละแอ ยะหา ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073291348

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละแอ

-- advertisement --