-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง

รหัสโรงเรียน : 440202

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 315 – กาบัง กาบัง ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073264319

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง

-- advertisement --