-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังหิน

รหัสโรงเรียน : 440087

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 – บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : 073210826

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังหิน

-- advertisement --