-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง

รหัสโรงเรียน : 440090

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 95130

โทรศัพท์ : 073289573

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง

-- advertisement --