-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านจุโป

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจุโป

รหัสโรงเรียน : 440193

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 76 สุขยางค์ แม่หวาด ธารโต ยะลา 95170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจุโป

-- advertisement --