-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ

รหัสโรงเรียน : 440061

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 43/1 สุขยางค์ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073378333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ

-- advertisement --