-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

รหัสโรงเรียน : 440050

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5/3 – ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073287016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

-- advertisement --