-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธารน้ำใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธารน้ำใส

รหัสโรงเรียน : 440054

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78/1 สะบารัง ยะรม เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073201822

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธารน้ำใส

-- advertisement --