-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบัวทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบัวทอง

รหัสโรงเรียน : 440190

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – บ้านแหร ธารโต ยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073360530

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบัวทอง

-- advertisement --