-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อหิน

รหัสโรงเรียน : 440195

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 165 สุขยางค์ บ้านแหร ธารโต ยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073236575

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อหิน

-- advertisement --