-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปะเด็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปะเด็ง

รหัสโรงเรียน : 440194

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่หวาด ธารโต ยะลา 95170

โทรศัพท์ : 073-373236

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปะเด็ง

-- advertisement --