-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมาลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาลา

รหัสโรงเรียน : 440062

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78/2 – ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073286011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาลา

-- advertisement --