-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ

รหัสโรงเรียน : 440187

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ธารโต ธารโต ยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073-201817

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ

-- advertisement --