-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)

รหัสโรงเรียน : 440065

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 71 สุขยางค์ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073299989

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)

-- advertisement --