-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 440184

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 – คีรีเขต ธารโต ยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073206506

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

-- advertisement --