-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)

รหัสโรงเรียน : 440060

เขตการศึกษา : สพป.ยะลา เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 78/1 – ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073-272198

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)

-- advertisement --