-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกลางนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลางนา

รหัสโรงเรียน : 430197

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกลางนา – ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

โทรศัพท์ : 0817901940

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลางนา

-- advertisement --