-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซำ

รหัสโรงเรียน : 430271

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

โทรศัพท์ : 045750182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซำ

-- advertisement --