-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงจงอาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงจงอาง

รหัสโรงเรียน : 430277

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านดงจงอาง – บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 35130

โทรศัพท์ : 045-979307

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงจงอาง

-- advertisement --