-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 430139

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 35160

โทรศัพท์ : 0457979213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

-- advertisement --