-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าช้าง

รหัสโรงเรียน : 430230

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร – บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

โทรศัพท์ : 0885914796

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าช้าง

-- advertisement --