-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

รหัสโรงเรียน : 430158

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 045737806

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

-- advertisement --