-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

รหัสโรงเรียน : 430149

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบุ่งหวาย – สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 045979246

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

-- advertisement --