-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

รหัสโรงเรียน : 430052

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045-586030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

-- advertisement --