-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเทา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเทา

รหัสโรงเรียน : 430189

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองเทา – นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35180

โทรศัพท์ : 045750151

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเทา

-- advertisement --