-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแฝก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแฝก

รหัสโรงเรียน : 430066

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – อรุณประเสริฐ ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045714983

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแฝก

-- advertisement --