-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหมากมาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหมากมาย

รหัสโรงเรียน : 430130

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 35160

โทรศัพท์ : 045-750138

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมากมาย

-- advertisement --