-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 430133

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านเหล่าน้อย – ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 35160

โทรศัพท์ : 045979219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

-- advertisement --