-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

รหัสโรงเรียน : 430177

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – แจ้งสนิท- เหล่าฝ้าย ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 0810661748

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

-- advertisement --