-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

รหัสโรงเรียน : 430127

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 123 พลไว-ยางชุมน้อย ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร 35160

โทรศัพท์ : 045756774

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

-- advertisement --