-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแจนแลน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแจนแลน

รหัสโรงเรียน : 430140

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร – กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 35160

โทรศัพท์ : 045750096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแจนแลน

-- advertisement --