-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

รหัสโรงเรียน : 430185

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแหล่งหนู – ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 0810623782

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแหล่งหนู

-- advertisement --