-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร

รหัสโรงเรียน : 430045

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร แจ้งสนิท เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045-750071

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร

-- advertisement --