-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 430169

เขตการศึกษา : สพป.ยโสธร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโซง – ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 045750030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

-- advertisement --